Mark­vanding

Hos Smedemester René Nørlund kan du få hjælp til alle former for VVS-arbejde. Vi arbejder både i nærområdet ved Ikast-Brande, men har kapacitet til at udføre opgaver i hele Danmark.

Etablering Af Nyt Pumpeanlæg For Markvanding

Det starter i marken

Når man skal designe og planlægge et markvandingssystem, er den første opgave at finde ud af, hvilken type afgrøder der skal vandes, og i hvilke mængder. Herefter står vi for udvælgelse af systemtype. Der findes en lang række forskellige markvandingssystemer – herunder drypvanding, sprinklervanding, overfladevanding og lignende – man kan vælge imellem.

Bæredygtighed bør også indgå i planlægningen

Landbruget bliver hele tiden udfordret på miljøbelastningen, så det handler om at overveje de miljøpåvirkninger, man har med etablering af markvanding. Her har vi hos smedemester René Nørlund stor erfaring og kan komme med anbefalinger til brug af solenergi, pumper eller genbrug af vand.

Der skal beregninger til

Etablering af markvandingssystemer indebærer også, at man har styr på det hydrauliske design. Det vil sige beregning af vandtryk, rørdimensioner, pumpekapacitet og lignende. Det kræver professionelle VVS-kompetencer at sikre, at man får konstrueret et layout for placering af rør, pumper, ventiler og andre komponenter på marken. Dernæst skal jorden forberedes, så den passer til det valgte vandingssystem. Det foregår i tæt samarbejde med landmanden.

Det er vigtigt, at få valgt den bedste rørledning til behovet og dernæst få installeret og tilsluttet pumper og ventiler korrekt, så vi kan etablere en effektiv vandforsyning.

Som smedemester kan vi også stå for rengøring, reparation og generel vedligeholdes. Pumper og ventiler skal tjekkes regelmæssigt og rør, filtre og dyser skal rengøres, så holdbarheden af det monterede vandingssystem forlænges.

Markvanding kan gøres så effektivt og automatiseret, som man ønsker. Man kan etablere overvågning for at sikre, at afgrøderne får den nødvendige mængde vand. Det kan gøres med installation af fugtigheds- og temperatursensorer, og der findes en lang række avancerede systemer til bestemmelse af vandingsbehovet ud fra bl.a. vejrprognoser. Hos din smedemester René Nørlund kan vi komme med anbefalinger, der passer til dit behov.

KONTAKT OS

Har du brug for en autoriseret Smedemester/VVS-installatør, kan vi altid kontaktes på tlf. 21 42 67 94 eller mail norlund@live.dk