Fjernvarme & Gas

René Nørlund har mange års erfaring med installation af både fjernvarme- og gassystemer. Vores ekspertise garanterer, at installationen er sikker, effektiv og i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder.

Mand som justerer på gasvarmekedel

Fjernvarme

Både ved etablering og renovering kommer vi med en vurdering af bygningens behov og sikrer, at du får valgt den mest passende fjernvarmeløsning.

Vi tager hånd om lægning af rør, installation af varmeveksler og sikrer tilslutningen til det lokale fjernvarmenet. Vi udfører trykprøvning og kvalitetskontrol og kan foretage periodisk inspektion og vedligeholdelse og træder også til, med fejlfinding og reparation, hvis der er behov for det.

Fjernvarme er både en energieffektiv og miljøvenlig varmeløsning, især hvis den er baseret på vedvarende energikilder. Der er meget lav risiko for afbrydelse i varmeforsyningen, og løsningen kræver minimal vedligeholdelse.

Gas­op­varmning

Gasopvarmning er en effektiv og hurtige varmekilde i forhold til elektrisk opvarmning og andre alternativer. Dertil kommer, at det sædvanligvis er en billigere energikilde end elektricitet, hvilket kan resultere i lavere driftsomkostninger. Derudover kan gas bruges til en række formål ud over opvarmning, såsom madlavning og vandopvarmning.

Ved gasinstallation hjælper René Nørlund med valg af den rette gastype og -model samt planlægning af rørledningslayoutet. Vi sørger for sikker installation af gasledninger, regulatorer og målere og tilslutning af øvrige gasapparater som f.eks. komfur og varmtvandsbeholder.

Det hele sikres med et sikkerhedstjek og gaslækagetest, og i tilfælde af gaslækage eller andre problemer har vi en nødservice, der kan tilkaldes.

Vi er garanti for sikkerheden

Ved at bruge en autoriseret VVS’er sikrer du, at dit fjernvarme- og gassystem er installeret korrekt, fungerer effektivt og opfylder alle sikkerhedskrav. Dette er afgørende for både komfort og sikkerhed i enten din bolig eller erhvervsbygning. Valget mellem fjernvarme og gas vil afhænge af en række faktorer, herunder tilgængelighed, initial investering, og personlige præferencer i forhold til komfort og bæredygtighed.

KONTAKT OS

Har du brug for en autoriseret Smedemester/VVS-installatør, kan vi altid kontaktes på tlf. 21 42 67 94 eller mail norlund@live.dk